Close

KONTAKT

Džbánsko, o.p.s.
Liběšice 1
439 63  Liběšice u Žatce
Tel.: +420 604 734 688
E-mail: dzbansko@seznam.cz
Web.: www.dzbansko.cz
IČ: 27268152

ČÍSLO ÚČTU
Džbánsko, o.p.s.:
23 00 67 01 36 / 2010
Kontakt a dotazy na potravinovou banku:

+420 730 123 054,  pbdz@pbdz.cz


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Mgr. Lenka Kořínková

Správní rada:
Mgr. Marek Štěpán
Ing. Jan Böhm
Jana Pospíšilová

Dozorčí rada:
Ing. Zuzana Horníková
Bc. Petr Valenta
MgA. Pavel Kunčar

Žádnou z aktivit by nešlo uskutečnit bez velkého množství spolupracovníků a dobrovolníků.