Close

POTRAVINOVÁ BANKA

Kontakt

S přáními a dotazy na potravinovou banku se obracejte na tel. číslo 730 123 054

Potravinová banka Džbánsko, z.s.

pbdz@pbdz.cz

www.pb-dzbansko.cz

O nás

Džbánsko, o.p.s. se v roce 2014 stala členem Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. a začala provozovat služby potravinové banky v okrese Louny a následně v okrese Most. V roce 2017 se pak společnost Džbánsko, o.p.s. stává zakládajícím členem Potravinové banky Džbánsko, z.s., která v současnosti pokrývá západní část Ústeckého kraje a severozápadní část kraje Středočeského – okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím vydává svědectví o nezištné pomoci. Banka dává. Nejistota existuje v každém období a na každém místě. Proto výrobky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují.

Historie
Počátky Potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel zakládá první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami. Tímto krokem se nechává inspirovat několik charitativních organizací v Paříži a v roce 1984 založí první potravinovou banku. Ty pak dále vznikají i v jiných zemích (Polsko, Itálie, Portugalsko). V roce 1986 se spojily do Evropské Federace potravinových bank.

Poslání
Posláním Potravinové banky je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

Cíle

 • zdarma získávat potravinové přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách
 • účelně vydávat získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací
 • podporovat solidaritu mezi lidmi

Kdo jsou dárci potravinových bank: 

 • zemědělští výrobci
 • výrobci potravin
 • potravinové řetězce, maloobchodníci
 • evropský program potravinové pomoci
 • potravinové sbírky

Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:

Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.

Kdo jsou příjemci pomoci:

 • lidé bez domova
 • lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením
 • lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • lidé v momentální sociální nouzi

Více na www.pb-dzbansko.cz  a  www.potravinovabanka.cz.

S přáními a dotazy na potravinovou banku se obracejte na tel. číslo 730 123 054,  pbdz@pbdz.cz

Děkujeme Vám.