Close

Krása nad hlavou

Obecně prospěšná společnost Džbánsko získala v roce 2014 grant z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny. V rámci projektu „Krása nad hlavou“ chceme kompletně rekonstruovat a restaurovat strop kostela sv. Mikuláše v Želči u Žatce. Kostel se nachází na návsi obce Želeč. Díky aktivitě místních obyvatel se od roku 2008 daří zachránit tuto kulturní památku, která se nacházela ve velmi špatném stavu. Došlo ke kompletní rekonstrukci střechy, venkovních omítek a zajištění památky po statické stránce. Stav interiéru je však stále velmi žalostný. Strop je poškozen dlouhodobým zatýkáním do objektu. I když je ve stropní konstrukci poměrně dost velkých poškození, je stále možné dochovat jeho památkovou hodnotu a zachránit původní nástěnné malby. Na opravách se bude podílet řada místních obyvatel, kterým není lhostejný stav této kulturní památky, a chtějí podporovat veřejně-prospěšné aktivity v obci, kde žijí.

Cílem projektu je podpora veřejně-prospěšných aktivit v regionu působnosti obecně prospěšné společnosti Džbánsko. V rámci těchto aktivit chceme vytvořit podmínky pro opravu interiéru kostela sv. Mikuláše v obci Želeč u Žatce. V této fázi se jedná především o opravu stropu kostela, který se nachází ve velmi špatném stavu. Kostel sv. Mikuláše po několik desítek let chátral, díky aktivitě místních obyvatel se podařilo kostel zachránit před kompletní devastací. Před zahájením rekonstrukce do objektu dlouhodobě zatékalo, tím došlo k velmi vážnému poškození stropů a celého interiéru. Kostel je v současné době využíván k pravidelnému konání mší svatých a  koncertů nejen gospelové hudby. Iniciativa k opravě interiéru vznikla v místní komunitě, občanům obce záleží na místě, kde žijí a chtějí podporovat prospěšné aktivity v obci. Řada činností se dá realizovat formou dobrovolnické práce, bez finančních prostředků se však nedá realizovat oprava takového rozsahu, kterou interiér kostela vyžaduje.