Close

Okna do nebe

V rámci projektu „Okna do nebe“ byla provedena rekonstrukce všech oken v kostele sv. Mikuláše v Želči. Finanční prostředky na výrobu oken jsme získali z Fondu T-Mobile. Projekt byl realizován v období 1.12.2011 do 31.12.2012. Okna kostela se nacházela ve velmi špatném stavu, řada z nich úplně chyběla. V původním plánu jsme počítali pouze s opravou či kompletní výrobou 5 ks vitráží, po konzultaci s dodavatelem nám bylo doporučeno nechat vyrobit i poslední šestou vitráž, tím se samozřejmě zvýšily i celkové náklady na projekt. Museli jsme tedy hledat i další finanční zdroje, z kterých bychom uhradily celkové náklady na projekt. Velkým přínosem byl finanční dar od Obce Měcholupy. Dále nás podpořil Zdeněk Chabr z obce Sádek a Václav Hanzal ze Želče. V průběhu měsíce dubna probíhaly dokončovací práce na výrobě a restaurování oken. Na začátku měsíce května předal pan Drvota (firma GlassCentre) dřevěné rámy s ochrannými skly, které mohl místní zedník postupně instalovat, při této činnosti mu pomáhali další občané z obce. V polovině května byly instalační a zednické práce hotovy. Zaměstnanci firmy GlassCentre mohli tedy nainstalovat hotové vitráže. V sobotu 19. května 2012 se v obci Želeč konala Svatojánská pouť, při které Otec Vilém sloužil mši svatou se slavnostním předáním a požehnáním nových vitráží. Návštěvníci poutě byli seznámeni s průběhem projektu a jeho dárci, zároveň byli požádáni o příspěvek na dofinancování projektu formou dobrovolného vstupného na pouť. Díky těmto příspěvkům se nám podařilo získat neuvěřitelných 16 825,- Kč, které byly použity na úhradu chybějících nákladů. Všem velice děkujeme.