Close

Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše

Cílem projektu „Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše“ bylo rekonstruovat oplocení okolo kostela v obci Želeč u Žatce. Džbánsko, o.p.s. získalo finanční prostředky v rámci grantového programu Fondu T-Mobile. Projekt byl realizován v období od února 2010 do května 2011. Před samotným zahájením rekonstrukce bylo nutné odstranit v okolí kostela pařezy po pokácených stromech a byla té provedena úprava terénu. V jarních měsících byla zahájena samotná oprava oplocení. Nejprve byla rekonstruována podezdívka a zděné sloupky. Poté se mohlo začít s instalací dřevěného plotu. Plotovky byly zpracovány firmou Pila Lignum ze Železné formou sponzorského daru. po dokončení instalace se mohla zahájit natírání plotu, o které se postarali občané Želče. Níže můžete porovnat stav před zahájením rekonstrukce a po rekonstrukci. Všem, kteří se na projektu podíleli, velice děkujeme.