Close

Rozeznění zvonu nad Želčí

Džbánsko o.p.s. získalo v roce 2010 grant z Fondu T-Mobile. Projekt „Rozeznění zvonu nad Želčí“ byl realizován od 1.12.2010 do 31.7.2011. V rámci projektu byla zrekonstruována zvonice kostela sv. Mikuláše v Želči. Díky ochotě občanů Želče a příspěvkům z dotačních programů se již dříve podařilo zrekonstruovat střechu, venkovní omítky a oplocení kostela. Cílem projektu bylo mimo jiné navrátit kostelu i hlas zvonu, který by se pravidelně rozléhal obcí. Současně jsme chtěli zrekonstruovat interiér zvonice, která vyžadovala opravu podlah, schodiště a okenic. Veškeré zachovalé vybavení bylo opraveno a ošetřeno proti dalšímu chátrání. Bylo však nutné pořídit i část vybavení nového – 4 ks okenic zcela chyběly. Okenice slouží především pro praktické účely, tj. zabránění působení povětrnostních podmínek a ochraně před ptactvem, které do věže létalo a způsobovalo nemalé škody na interiéru této historické památky. V neposlední řadě okenice navrátily věži její původní vzhled. Taktéž podlahová krytina ve 2. a 3. patře byla v havarijním stavu. Z prostředků Fondu T-Mobile byly hrazeny především náklady na pořízení materiálu, tj. podlah, chybějících okenic, apod. Instalační a rekonstrukční práce budou provedeny občany Želče, kteří se mimo jiné podeli na realizaci projektu i uskutečněnou sbírkou finančních prostředků. Součástí oprav byla i výroba nových vchodových dveří do věže a oprava schodů. Díky realizovanému projektu se podařilo navrátit do obce Želeč pravidelné vyzvánění z kostela a opravit interiér celé zvonice.