Close

Svatojánská pouť v Želči 2010

Svatojánská pouť se konala v sobotu 22. května 2010. Již tradičně byla zahájena mší svatou, která se konala v kostele sv. Mikuláše v Želči. Otec Vilém v rámci mše poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově oplocení místního kostela. Velký dík patřil především místním občanům, kteří dobrovolně přispěli vkladem své dobrovolnické práce.  Po skončení mše následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi obce. Samotný kulturní program zahájilo vystoupení členů divadelního souboru Domova „Bez zámků“ z Tuchořic. Na tento jistě povedený program navazovala ukázka skupiny historického šermu Vítkovci z Postoloprt a vystoupení dětské kapely 5Angels, což ocenili především dětští návštěvnici. Pro dříve narozené zahrála dechová kapela Žatečanka za doprovodu vystoupení Postoloprtských mažoretek. O zábavu pro všechny návštěvníky se postarala také kejklířská rodina s názvem Vagabundus Colective. Hlavním podvečerním programem bylo vystoupení skupiny ABBA STARS, která měla u návštěvníků veliký úspěch. Večerní zábava byla doplněna o ohňovou show a samozřejmě slavnostní ohňostroj, kterým byla celá akce zakončena. Součástí doprovodného programu byla výstava historických fotografií z obce Želeč, ukázka historických řemesel, jízda na koních a pouťové atrakce. Na akci přijaly pozvání i děti z Dětského domova v Žatci, pro které byla zajištěna bezplatná autobusová doprava, občerstvení a vstup na pouťové atrakce. Za podporu děkujeme všem sponzorům a občanům obce Želeč, ať již za finanční podporu či dobrovolnickou pomoc při organizaci samotné akce.