Close

Svatojánská pouť v Želči 2019

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 18. května 2019 na tradiční Svatojánskou pouť v Želči. Ke cti svatého Jana Nepomuckého bude sloužena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v 11.00, následuje průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi a poděkování za všechna dobrodiní. Následuje bohatý program na návsi se spoustou zábavy. Začíná ve 13 hodin.

Svatojánská pouť v Želči 2019