Close

NAŠE ČINNOST

Krása nad hlavou

Obecně prospěšná společnost Džbánsko získala v roce 2014 grant z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny. V rámci projektu „Krása nad hlavou“ chceme kompletně rekonstruovat a restaurovat strop kostela sv. Mikuláše v Želči u Žatce. Kostel se nachází na návsi obce Želeč. [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2014

Svatojánská pouť k oslavě výročí 300. výročí sochy sv. Jana Nepomuckého se konala v sobotu 17. května 2014. Dopolední program byl zahájen mší svatou v kostele sv. Mikuláše, po které následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi obce. [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2013

Svatojánská pouť se konala v sobotu dne 18. května 2013, věnována byla 135. výročí založení hasičského spolku v obci. Program byl zahájen mší svatou v kostele sv. Mikuláše, poté následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého. Kulturní program byl zaměřen [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2012

Svatojánská pouť se uskutečnila v sobotu dne 19. května 2012. Stejně jako v loňském roce se nám podařilo pokračovat v opravách kostela sv. Mikuláše, tentokrát formou výroby a instalace nových skládaných a malovaných vitráží v kostele. Tato fáze oprav byla [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2011

Tento ročník byl věnován oslavě 90. výroční založení české školy v Želči. Česká škola byla v Želči založena roku 1921, k uvedenému výročí byl v rámci poutě vydán Almanach české školy, v kterém je zpracována historie českého školství v Želči [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2010

Svatojánská pouť se konala v sobotu 22. května 2010. Již tradičně byla zahájena mší svatou, která se konala v kostele sv. Mikuláše v Želči. Otec Vilém v rámci mše poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově oplocení místního kostela. Velký [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2009

Svatojánská pouť – setkání rodáků a přátel Želče se konala v sobotu dne 23. května 2009. Hlavním cílem tohoto ročníku bylo setkání rodáků a přátel Želče. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program vč. prohlídky staré školy, kostela sv. Mikuláše [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2008

V roce 2008 byla v obci Želeč celkově restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Oprava sochy byla financována z prostředků Fondu T-Mobile. Socha sv. Jana Nepomuckého byla v Želči postavena v roce 1714, je umístěna na návsi obce. U příležitosti rekonstrukce [klikněte zde…]

Dětský den v Želči 2007

V průběhu roku 2007 bylo v obci Želeč vybudováno nové dětské hřiště, které bylo postaveno v rámci projektu „Kdo si hraje, nezlobí!“, celkové náklady na výstavbu hřiště byly 249 405 Kč. Téměř polovina nákladů byla hrazena z prostředků Fondu T-Mobile, [klikněte zde…]