Close

NAŠE ČINNOST

Okna do nebe

V rámci projektu „Okna do nebe“ byla provedena rekonstrukce všech oken v kostele sv. Mikuláše v Želči. Finanční prostředky na výrobu oken jsme získali z Fondu T-Mobile. Projekt byl realizován v období 1.12.2011 do 31.12.2012. Okna kostela se nacházela ve [klikněte zde…]

Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše

Cílem projektu „Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše“ bylo rekonstruovat oplocení okolo kostela v obci Želeč u Žatce. Džbánsko, o.p.s. získalo finanční prostředky v rámci grantového programu Fondu T-Mobile. Projekt byl realizován v období od února 2010 do května 2011. Před [klikněte zde…]

Rozeznění zvonu nad Želčí

Džbánsko o.p.s. získalo v roce 2010 grant z Fondu T-Mobile. Projekt „Rozeznění zvonu nad Želčí“ byl realizován od 1.12.2010 do 31.7.2011. V rámci projektu byla zrekonstruována zvonice kostela sv. Mikuláše v Želči. Díky ochotě občanů Želče a příspěvkům z dotačních programů se již [klikněte zde…]

Krása nad hlavou

Obecně prospěšná společnost Džbánsko získala v roce 2014 grant z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny. V rámci projektu „Krása nad hlavou“ chceme kompletně rekonstruovat a restaurovat strop kostela sv. Mikuláše v Želči u Žatce. Kostel se nachází na návsi obce Želeč. [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2014

Svatojánská pouť k oslavě výročí 300. výročí sochy sv. Jana Nepomuckého se konala v sobotu 17. května 2014. Dopolední program byl zahájen mší svatou v kostele sv. Mikuláše, po které následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi obce. [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2013

Svatojánská pouť se konala v sobotu dne 18. května 2013, věnována byla 135. výročí založení hasičského spolku v obci. Program byl zahájen mší svatou v kostele sv. Mikuláše, poté následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého. Kulturní program byl zaměřen [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2012

Svatojánská pouť se uskutečnila v sobotu dne 19. května 2012. Stejně jako v loňském roce se nám podařilo pokračovat v opravách kostela sv. Mikuláše, tentokrát formou výroby a instalace nových skládaných a malovaných vitráží v kostele. Tato fáze oprav byla [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2011

Tento ročník byl věnován oslavě 90. výroční založení české školy v Želči. Česká škola byla v Želči založena roku 1921, k uvedenému výročí byl v rámci poutě vydán Almanach české školy, v kterém je zpracována historie českého školství v Želči [klikněte zde…]

Svatojánská pouť v Želči 2010

Svatojánská pouť se konala v sobotu 22. května 2010. Již tradičně byla zahájena mší svatou, která se konala v kostele sv. Mikuláše v Želči. Otec Vilém v rámci mše poděkoval všem, kteří se podíleli na obnově oplocení místního kostela. Velký [klikněte zde…]