Close

Svatojánská pouť v Želči 2014

Svatojánská pouť k oslavě výročí 300. výročí sochy sv. Jana Nepomuckého se konala v sobotu 17. května 2014. Dopolední program byl zahájen mší svatou v kostele sv. Mikuláše, po které následoval průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi obce. Po slavnostním zahájení vystoupila dechová kapela Žatečanka za doprovodu Postoloprtských mažoretek, které vystřídali žáci Základní umělecké školy v Žatci s ukázkou lidových tanců. Pro dětské návštěvníky měla připraven program skupina historického šermu Vítkovci, na které navazovalo divadélko se zvířátky v areálu bývalé školy. V budově školy byly vystaveny fotografie z historie i současnosti obce. V odpoledních hodinách zazněl koncert hudební skupiny Traband. O večerní program se postarala hudební skupina Kabát Revival Plzeň. Celá akce byla zakončena slavnostním ohňostrojem. Více na www.obec-zelec.cz.