Close

Dětský den v Želči 2007

V průběhu roku 2007 bylo v obci Želeč vybudováno nové dětské hřiště, které bylo postaveno v rámci projektu „Kdo si hraje, nezlobí!“, celkové náklady na výstavbu hřiště byly 249 405 Kč. Téměř polovina nákladů byla hrazena z prostředků Fondu T-Mobile, který přispěl částkou 119 500 Kč. Na dofinancování se podílela Obec Měcholupy a sponzoři – Likor CZ , Josef Danko – autobusová doprava, Václav Hanzal a Jiří Hajný, Černíková Doris, DiS., MUDr. Růžena Mottlová a samotní občané obce Želeč vkladem své dobrovolnické práce. Dne 2. června 2007, při příležitosti Mezinárodního dne dětí, bylo toto hřiště slavnostně předáno dětem. Na děti i jejich rodiče čekal bohatý kulturní program. Celou akci zahájilo vystoupení Postoloprtských mažoretek pod vedením Lenky Kindlové. Po slavnostním přestřižení pásky, vysvěcení a předání hřiště mohly děti zhlédnout představení skupiny historického šermu Vítkovci, na které navázal svým zpěvem finalista české SuperStar Michal Hudček. Dále odpoledne zpříjemnili herci Loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec, své umění předvedl sportovní klub Aikido, se svou technikou vystoupili i dobrovolní hasiči z Libočan a děti se mohly svést na koních. Celým odpolednem i večerní zábavou nás provázela hudební skupina Mini Band z Mostu. Pro přítomné byla připravena  výstava fotografií „Želeč na počátku 20. století“, kterou připravil v kostele sv. Mikuláše Květoslav Kořán. Celkem bylo zveřejněno 240 fotografií a pohlednic. U návštěvníků měla výstava opravdu úspěch. V kostele se uskutečnila také sbírková akce, jejíž výtěžek, společně s dobrovolným vstupným a výnosem za prodaná trička s logem projektu, byl použit jako příspěvek na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi obce Želeč.