Close

Svatojánská pouť v Želči 2008

V roce 2008 byla v obci Želeč celkově restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Oprava sochy byla financována z prostředků Fondu T-Mobile. Socha sv. Jana Nepomuckého byla v Želči postavena v roce 1714, je umístěna na návsi obce. U příležitosti rekonstrukce této sochy byla v obci obnovena tradice konání Svatojánských poutí. Džbánsko o.p.s. a obec Měcholupy obnovily tuto tradici dne 24. května 2008, kdy se konala v obci první Svatojánská pouť od padesátých let minulého století. Před zahájením poutě se uskutečnila v kostele sv. Mikuláše mše svatá, kterou sloužil Mons. ThDr. Josef Koukl, litoměřický biskup, ten také posvětil nový obraz sv. Jana Nepomuckého pro boční oltář ve zmíněném kostele. Následovalo procesí k soše sv. Jana Nepomuckého. Poté došlo k samotnému oficiálnímu zahájení poutě Otcem Vilémem, farářem z Liběšic. Kulturní program zahájili žáci Základní umělecké školy v Žatci s ukázkou lidových tanců. Po nich nastoupila pop-rocková kapela „K2“. Toto dívčí trio z Hradce Králové mělo u návštěvníků opravdu úspěch.  Po rockové parádě bylo zahájeno představení pro ty nejmenší, které pobavil kouzelník Kamil Burda a klaun s balónkovou show.  Na žádné pouti by neměla chybět dechovka, a proto návštěvníkům zahrála k tanci a poslechu „Staročeská Dechovka Nýřaňanka“.Současně s hlavním programem na jevišti probíhala ukázka lidových řemesel rodiny Ajksnerových z Loun. Ve staré školní budově mohli návštěvníci zhlédnout výstavu starých fotografií Želče od Květoslava Kořána. Celkem bylo vystaveno 220 fotek. Místní akademický malíř pan Lubomír Farka zaplnil jednu bývalou třídu svými obrazy na téma okolí Želče.