Close

Svatojánská pouť v Želči 2011

Tento ročník byl věnován oslavě 90. výroční založení české školy v Želči. Česká škola byla v Želči založena roku 1921, k uvedenému výročí byl v rámci poutě vydán Almanach české školy, v kterém je zpracována historie českého školství v Želči včetně fotodokumentace a záznamů z dochovaných dokumentů. Pouť byla opět zahájena mší svatou, která byla sloužena v kostele sv. Mikuláše. Každý rok se snažíme v tomto kostele realizovat alespoň částečné opravy či rekonstrukce. V roce 2011 se nám podařilo opravit vnitřní prostory zvonice kostela, položit nové podlahy, opravit schodiště a pořídit nové dřevěné žaluzie do oken. Hlavním cílem rekonstrukce bylo však obnovení pravidelného vyzvánění v Želči. Rekonstrukce byla realizována v rámci projektu „Rozeznění věže nad Želčí“, který byl financován z prostředku Fondu T-Mobile. Veškeré řemeslné opravy byly uskutečněny místními občany formou vkladu dobrovolnické práce. V rámci mše svaté na svatojánské pouti bylo vyzvánění slavnostně požehnáno a spuštěno. Po ukončení mše se konal průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na návsi obce. Poté byl již zahájen bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Za zmínku jistě stojí premiéra filmu „Až na to voko“, který byl natočen v Želči pro mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power. Klienti z Domova pro osoby se zdravotním postižením Kamarád Lorm v Žatci se premiéry osobně zúčastnili a u návštěvníků poutě mělo jejich dílo velký ohlas. V rámci doprovodného programu byla v budově bývalé školy umístěna výstava fotografií z historie českého školství v Želči a v kostele sv. Mikuláše zazněl koncert gospelové hudby. Svatojánská pouť by se jistě nedala uskutečnit bez finanční podpory dárcovských organizací, za což jim velice děkujeme.