Close

Svatojánská pouť v Želči 2009

Svatojánská pouť – setkání rodáků a přátel Želče se konala v sobotu dne 23. května 2009. Hlavním cílem tohoto ročníku bylo setkání rodáků a přátel Želče. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program vč. prohlídky staré školy, kostela sv. Mikuláše a historických fotografií. Dopoledne proběhla v kostele sv. Mikuláše mše svatá, kterou sloužil otec Vilém z Římskokatolické farnosti Liběšice. Následně došlo k vysvěcení kříže s vyobrazením Krista, po kterém následoval průvod k soše Jana Nepomuckého. V pravé poledne otec Vilém zahájil pouť krátkým proslovem ke všem přítomným. Poté za účasti Postoloprtských mažoretek začal samotný program. Ten otevřela pop-rocková dívčí kapela z Hradce Králové K2. Dále své umění představila skupina historického šermu Vítkovci z Postoloprt, zahrála i dechová kapela Žatečanka. V rámci setkání rodáků a přátel obce došlo k ocenění významných osobností Želče – Miroslav Kořán, za dlouholetou sportovní činnost v oddílu kopané v Želči, Josef Štefl za celkový přínos v obci a 100 výročí jeho narozenin, Jiří Kopřiva za dlouholetý přínos v obci, Karel Nejedlý za přínos ve školství v obci. Ve večerních hodinách vystoupila hudební kapela The Beatles – Brouci Band, což bylo pro řadu návštěvníků nezapomenutelným zážitkem. Program byl ukončen ohnivou show s následným ohňostrojem. Tato akce byla mimo jiné realizována s finanční podporou Ústeckého kraje. Děkujeme všem, kteří přispěli svými finančními dary i vkladem dobrovolnické práce.